Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku na Misterium Męki Pańskiej w hali sportowej zgromadzili się zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Na widowisku nie zabrakło m.in. przewodniczącego Rady Powiatu Lecha Dąbrowskiego, Radnych Powiatu Magdaleny Woja oraz Bogdana Banaszczaka z terenu Gminy Bielsk i Drobin, Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz, sekretarz gminy Krystyny Chyba, Radnych Gminy Bielsk, proboszcza parafii ks. Józefa Różańskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, firm i instytucji z terenu Gminy Bielsk wspierających działalność gimnazjum, dyrektorów szkół z terenu gminy Bielsk. 

Misterium „Kielich Goryczy” to próba przedstawienia bólu i lęku Jezusa przed męką, treść scenariusza została oparta w pełni na ewangelicznym przekazie. W fabule główną uwagę poświęcono emocjom Jezusa – aktorzy starali się przekazać, co mógł przeżywać Jezus modląc się w ogrodzie oliwnym oczekując na swojego zdrajcę oraz wtedy, gdy niósł na ramionach krzyż w drodze na Golgotę. Poza spotkaniami znanymi z drogi krzyżowej, zostały ukazane również momenty, w których Jezus musi zmierzyć się z samotnością oraz szatanem.

Podążając drogą krzyżową Jezus napotyka osoby, którym okazał miłość – Maria Magdalena, Nikodem, córka Jaira. Spotkania te są niezwykle emocjonalne i refleksyjne. Najwięcej emocji wzbudziła gra aktorska Dominiki Dymek, uczennicy klasy Ib gimnazjum, która wcieliła się w postać Maryi. Piosenki zaśpiewane przez chór Gimnazjum im. C. K  Norwida i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciachcinie  potęgowały wrażenie i uzupełniały treść widowiska, całości towarzyszyły ciekawe efekty akustyczne oraz świetlne.

 

Przedstawienie „Kielich Goryczy” wpisało się doskonale w nastrój Wielkiego Postu. Aktorzy z Gimnazjum w Bielsku oraz gościnnie z Samorządowego Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego,  widzowie, biorący udział w przedstawieniu z pewnością podejdą do Męki Pańskiej i jej znaczenia dla nas – chrześcijan - z głęboką refleksją. Przedstawienie zebrało gromkie brawa na stojąco. Nad całością widowiska pracował sztab nauczycieli z Gimnazjum w Bielsku, na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie pani Bogumiły Sawickiej – głównego koordynatora i Bogumiły Krzeszewskiej.

Tak piękne widowisko udało się zrealizować przy wsparciu darczyńców i sponsorów z terenu gminy Bielsk. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe: Ks. Józefowi Różańskiemu, Radzie Rodziców Gimnazjum im. C. K. Norwida, Wójtowi Gminy Bielsk Józefowi Jerzemu Rozkosz, Sekretarz Gminy Bielsk Krystynie Chyba, Radnemu Powiatu Bogdanowi Banaszczak, Radnej Powiatu Magdalenie Woja, Przewodniczącemu Rady Gminy Wiesławowi Linowskiemu, wszystkim Radnym Gminy Bielsk, Maciejowi Jabłońskiemu, Cukierni w Bielsku Mirosławowi i Małgorzacie Bieńkowskim, Firmie Art – Rol  Danucie i Romanowi Więczkowskim, Firmie „Szteko”Mieczysławowi Sztendur, Bankowi Spółdzielczemu Vistula Odział Bielsk, Mirosławowi Majczyk – „ViFot Media Group”, Piekarni w Bielsku Krystynie i Piotrowi Albrechczyńskim, Firmie Rewopasz Katarzynie Peciakowskiej, Annie Reszczyńskiej i Jakubowi Reszczyńskiemu, Firmie „Unigraf” Tomaszowi Nowakowskiemu oraz szczególnie Rodzicom występujących uczniów.

 W przedstawieniu udział wzięli:

Turbacz Dariusz

Przemyłski Mateusz

Dymek Dominika

Małachowski Kamil

Rakowski Krzysztof

Badurski Jakub

Pydyn Sebastian

Sobociński Robert

Sieradzki Bartosz

Józefowicz Mikołaj

Szafrański Marcin

Dymek Kornel

Karpińska Olga

Rakowska Wiktoria

Bilicka Patrycja

Racka Dagmara

Gapińska Karolina

Smoleński Krzysztof

Kwiatos Sebastian

Małachowski Robert

Rybicka Sylwia

Skomurska Justyna

Cieplik Sara

Nawrocka Karolina

Olszewski Jakub

Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Bielsku

Chór ze Szkoły Podstawowej w Bielsku

 

Chór  z Gimnazjum w Bielsku