Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku jest Pani Elżbieta KACZMARCZYK,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   tel. 502 019 329

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  z realizowaniem zadań przez Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b)   wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

2.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)    inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)   inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

4.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g)    w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 24 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

5.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875 ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych.

6.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.