Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uzasadnij słuszność wyboru Cypriana Norwida na patrona Twojego gimnazjum.

            Patron szkoły to postać, która staje się uczniom bliższa  od innych. Systematyczna praca wokół patrona współtworzy  tradycję szkoły i skupia wszystkich wokół  idei oraz wartości, jakie pozostawił.  Od dziesięciu lat patronem Gimnazjum w Bielsku jest Cyprian Norwid. Ten wyjątkowy artysta epoki romantyzmu urodził się 24 września 1821 roku w  Laskowie-Głuchach. Żył 62 lata. Zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu.  Urna z ziemią z jego grobu została złożona w Krypcie Wieszczów na Wawelu w Krakowie w roku 2001. Był utalentowanym i  wszechstronnym twórcą.

Oprócz dzieł literackich pozostawił dorobek w postaci  rysunków i akwarel. Jego oryginalna i nowatorska twórczość przeniknięta jest refleksjami filozoficznymi. Dla mnie, jak dla każdego gimnazjalisty w Bielsku,  ważną datą jest  22 kwietnia 2004 roku, gdyż wtedy  Rada Gminy Bielsk podjęła uchwałę nazywającą  moje gimnazjum jego imieniem. Także dzień  20 maja 2005 roku należy do szczególnie istotnych, ponieważ wtedy miało miejsce poświęcenie Sztandaru Szkoły oraz wmurowanie  pamiątkowej tablicy na ścianie dolnego korytarza. Przypomina nam ona codziennie o tym, kto jest naszym duchowym opiekunem. Postaram się udzielić odpowiedzi na pytanie:  Czy  słuszny był wybór Cypriana Kamila Norwida na patrona szkoły w Bielsku?

          Pierwszym argumentem przemawiającym za  zasadnością wyboru tej postaci na patrona gimnazjum są wartości występujące w jego utworach oraz nowatorstwo  języka jego dzieł. Pisarz ten  w centrum uwagi stawiał człowieka oglądanego w perspektywie rozwoju cywilizacji i historii. Poruszał w swoich dziełach tematykę kultury starożytnej,  tradycję chrześcijańską oraz krytyczny ogląd współczesnej cywilizacji. Czytelnik naszych czasów odnajduje w jego dziełach  uniwersalne wartości takie jak: Bóg, prawda, człowiek, miłość, ojczyzna, życie, sztuka.  Na potwierdzenie argumentu przywołam  jeden z cytatów  św. Jana Pawła II: ,,Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety- czwartego wieszcza jednego z największych poetów i myślicieli, jakich wydała Chrześcijańska Europa […] Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem’’. Podczas szkolnych uroczystości i konkursów poznawaliśmy m.in. utwory poruszające temat chrześcijaństwa ,, Do najświętszej Panny Marii. Litania ‘’ , ,,Krzyż i dziecko’’ , ,,Moja piosnka [II]’’ i wiele innych. Poeta ukazywał także miłość do swojego kraju, była to postawa pokrzepiająca serca. Do wierszy o tematyce patriotycznej należą np. ,,Bema pamięci żałobny-rapsod’’ , ,,Moja ojczyzna’’ i ,,Moja piosnka [II]’’.

Na uwagę zasługuje także nowatorski język – tworzywo jego dzieł. Z tego powodu bywał niezrozumiały dla  wielu czytelników żyjących w epoce romantyzmu. Jego oryginalna koncepcja twórczości opierała się na strukturze paraboli. Jako środka wyrazu w opisie świata używał ironii. Stosował przemilczenia. Stworzył wiele neologizmów słowotwórczych, które dziś poznajemy nie bez podziwu dla jego kunsztu słowa. Poeta domagał się od poezji prawdy i niezależności. Artysta podkreślał związek sztuki z pracą.

       Na poparcie powyższej tezy powołam się na  ponadczasowość twórczości patrona mojej szkoły. Prawdy głoszone w wielu jego utworach są aktualne dla współczesnych czytelników. Można się do nich stosować dziś, jutro, a także, jak sądzę, w przyszłości.  Jego dzieła mają charakter filozoficzny. Dobrym przykładem jest wiersz ,,Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie’’ , który pokazuje, że naprawdę wielcy ludzie bywają doceniani dopiero po śmierci. Za życia doświadczają  wielu upokorzeń i przeciwności losu. Czeka ich sława pośmiertna za czyny, których współcześni docenić nie mogli.  Tak było też w przypadku samego Norwida.  W życiu doświadczył niezrozumienia otaczającego świata oraz goryczy często niesprawiedliwej krytyki. Pomimo to kontynuował on swoją twórczość, z której dziś możemy czerpać niezliczone prawdy życiowe. Dzięki nim kształtujemy nasz  sposób myślenia. Nie tylko my, ale także nasze dzieci i wnuki będą mogły żyć według tych zasad.

                 Nie można pominąć faktu, że postać patrona  zdecydowanie ożywia życie naszej szkoły. Od dziesięciu lat organizowane są apele szkolne, konkursy recytacji, które koordynuje polonistka Pani Wioletta Żórawska. Rywalizujemy w konkursach recytatorskich, wykonujemy prace plastyczne inspirowane jego wierszami. Co roku we wrześniu uczestniczymy we mszy św. za duszę Norwida z okazji rocznic urodzin. W tym roku pojawił się nowy konkurs „Bombka Norwida”. Mobilizował nas do czytania wierszy patrona i odgadywania, z jakich utworów pochodzą cytaty umieszczone choince z pięknymi bombkami.  Każdego roku przyznawana jest dla jednego gimnazjalisty z klas trzecich Nagroda Norwida. Dzięki tym wydarzeniom zżyliśmy się już z postacią patrona. Przyczyniły się one także, do kształtowania naszego zaangażowania w życie szkoły, uczenia odpowiedzialności oraz dostarczyły emocji towarzyszących rywalizacji.   

        Uważam, że  Cyprian Kamil Norwid jest  idealnym patronem szkoły. Możemy się od niego nauczyć cierpliwości i wytrwałości w osiąganiu swoich celów. Przekonujemy się, że nie watro przejmować się odrzuceniem. Ponadto jego utwory zmieniają nasze spojrzenie  na rzeczywistość oraz  kształtują nasze  postawy i   świat wartości.

                                                                            Weronika Grudzień

                                                                                     Klasa III B

                                                                  Opieka merytoryczna: polonistka  dr Wioletta Żórawska

 

         Praca napisana w ramach zajęć dodatkowych.